Purv kutch na bhachau taluka bharudiya gaam thi 6 ki.mi. na antre safed ran na kinare ekal mataji nu sthan aavelu chhe afat ran kandhi par ek matr aa matajina besna hovana karne kadach “ekal” aevu naam padyu hse, em mani shakay matajino itihas 950 varsh juno hovanu kahevay chhe. Varsho pahela aa vistar ma vasta chova ane pada kul na charan gyati ane Brahmin kul na kuldevi temj samgr samajna aaradhy devi tarike pujay chhe. Vagad jeva sukabhadh vistarma kyay paninu tipuye n mle tyare aa afat ran na simade matajina mandirni sanmukh parisar maaj nani sarkhi virdima akhut mithu pani vha kartu je pashu pakshi manav ane samgr jivanshrushti mate aashirvadrup htu aaje yaantrik yug ma pani khenchai jta pani na tad panchso thi saatso futni undaie pahonchya chhe tya virdinu pani pan khub undaie chalyu gyu chhe. Je chhevadana aa panthak mate taras chhipavvanu strot bni rhyu chhe. Deshni aazadina itihas sathe aa sthad jodayelu chhe. 1857 krantina mahayagn na praneta nana sahib peshwa angrejona hathe hnaya nhota te hakikat sachi chhe. Tatya topene fansi apai nhoti. Ne nhota utrya kunvarsinh ne mautne ghaat. Aa trn maharthiyo ane chotha ek agyat sathi em char maharthiyo adhura rahela mahayagn na purnahuti kaje emne jivvu jaruri htu. Emna jivanni khodadhari aapi ske tevo Pradesh te samye ek j hto. Ane te hto kutch…..kutch ni bhaugolik paristhitine karne angrejonu dhyan tya dorayu nhotu.